2017 • Belgium Yearbook

World Pigeon Racing Online KBDB

Vlaams Français English

Ter ere van de aloude en nobele sport van duivenwedstrijden en hun liefhebbers presenteert WPROL het Belgisch Jaarboek 2017: een viering van de KBDB top 50 op de provinciale, nationale en internationale wedstrijden en de winnaars van de kampioenschappen. Zie inhoudsopgave

En l’honneur du sport historique que représente la colombophilie et ses adaptes, WPROL présente les annales belges 2017: une célébration du top 50 des concours provinciaux, nationaux et internationaux de la RFCB et les vainqueurs des championnats. Voir la table des matières

In honour of the ancient and noble sport of pigeon racing and its fanciers, WPROL presents the Belgian 2017 Yearbook: a celebration of KBDB’s top 50 provincial, national, and international race and championship winners. See contents